Referenties


We hebben voor diverse organisaties de kosten significant verlaagd waaronder:

Datacenters                                                                                    Wasstraten

Scholen                                                                                           Horeca

Industrie                                                                                          Automotive

Bakkerijen                                                                                       Ziekenhuizen

Slachterijen                                                                                     Voetbalclubs

Kerkelijke instellingen                                                                  

 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op en laat ons uw bedrijf helpen de kosten aanzienlijk te verlagen.